Irenell Bygg AB grundades under hösten 2016 och har idag 25 fast anställda och 20 projektanställda.

Företaget är beläget i Stockholm och erbjuder tjänster inom alla typer av byggentreprenader och konceptbyggnationer med hela Sverige som arbetsområde.

Vi är ett byggföretag som gillar nytänkande och innovationsförmåga med målsättning att leverera lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Projekten utförs utifrån ett aktivt miljöarbete med fokus på hållbarhet.

Samtliga medarbetare på Irenell Bygg AB är försäkrade, medlemmar i fackförbund såsom Byggnads, Svenska Målarförbundet, Fastighets och tillämpar ID06.