/
/
Juridik tjänst
Juridik tjänst

Mitt namn är Eva Ekström, jag är konsult med mycket lång erfarenhet av juridiskt arbete. Jag har suttit i domstol, men också arbetat som juridiskt ombud. Jag har dessutom under många år jobbat med försäkringsfrågor.

Avtal och försäkringsfrågor kan ibland vara krångliga och tidsödande för den som har ett litet bolag. Jag kan hjälpa dig som är småföretagare att skriva avtal, förklara avtal samt skapa rutiner och processer i din verksamhet.

Om du till exempel ska inleda ett samarbete med en affärspartner eller om du ska anställa någon i ditt bolag är det viktigt att klargöra vad som gäller. Jag kan hjälpa dig med detta och utforma skriftliga avtal. Avtalen är till för att undvika otydligheter som kan leda till problem i framtiden. Samma gäller när du ska köpa eller sälja tjänster i din verksamhet.
Ifall du ska anlita någon för att utföra något är det viktigt att förklara hur uppdraget ska utföras. Det gör man genom att fastställa rutiner och processer, så att man inte missar något.

Exempel på olika avtal och juridiska dokument som vi kan hjälpa till med:
Agentavtal, franchiseavtal, kommissionsavtal, kompanjonavtal, leveransavtal, licensavtal, återförsäljar-/distributionsavtal, aktieägaravtal, sekretessavtal, anställningsavtal, konsultavtal, gåvobrev, skuldebrev, köpebrev, samäganderättsavtal, äktenskapsförord, samboavtal, servitutsavtal, fullmakt, testamente m.m.