Rotavdrag är ett skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet.
ROT är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Begreppet rut-avdrag används för att beskriva möjligheten till skatteavdrag för husarbete. Exempel på tjänster är städning, barnpassning och trädgårdsarbete. Avdrag ges enbart för arbetskostnad.
RUT är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt.

Det är alltså olika typer av renoveringsarbeten i befintliga bostadshus som berättigar till avdrag – det gör däremot inte uppförande av nya hus eller byggnader.

Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.

Följande förändringar har beslutats

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas.

Avdrag på arbetskostnad för rotarbeten sänks

Du kan dra av max 30 procent av arbetskostnaden i rotavdrag. Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

Om du till exempel har fakturerat 30 000 kr inklusive moms kan du göra rotavdrag med 9 000 kr på fakturan och kunden måste betala 21 000 kr för att Skatteverket ska kunna betala ut 9 000 kr. Detta gäller för de rotarbeten som din köpare betalar den 1 januari 2016 eller senare.

Sänkt tak för rutavdrag

Köpare som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, det vill säga före ingången av det år de betalar för tjänsterna, kan dra av max 25 000 kronor i rutavdrag per år. Den som däremot har fyllt 65 år kan dra av upp till 50 000 kronor i rutarbete per år. Rutavdrag medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden. Observera att rot- och rutavdraget tillsammans är på max 50 000 kronor per år och person oavsett ålder.

Enklare städ- eller rengöringsarbeten

Enligt de nya reglerna kan du endast göra rutavdrag för enklare städ- eller rengöringsarbete samt för flyttstädning. Med enklare städtjänster menas städning och rengöring av vardaglig karaktär som varken kräver specialistutbildning eller mer avancerad utrustning. Grovstädning med golvboningsmaskin och rengöring av inomhus- eller utomhuspool räknas inte som enklare städarbete och ger därmed inte längre rätt till rutavdrag.

LÄS MER